صفر تا صد کلیه امور بازرگانی در کنارتون هستیم.
گروه بازرگانی آساترخیص زیرمجموعه شرکت تجارت گستر اورین دارای مجوز کارگزاری رسمی گمرک ایران، راهنمای بازرگانان در حوزه کلیه اموربازرگانی و ترخیص کالا

خدمات ما

با آسا ترخیص همه تاجر هستند!

ترخیص انواع کالا از گمرکات

ترخیص انواع کالا از گمرکات کشور

در حال آماده سازی

دریافت مجوز

دریافت مجوز ها و ثبت سفارش

در حال آماده سازی

واردات و صادرات

واردات و صادرات کلیه کالاها

در حال آماده سازی

انجام امور ارزی

انجام امور ارزی

در حال آماده سازی

تنظیم اظهار نامه

تنظیم اظهار نامه کالاها

در حال آماده سازی

مشاوره امور بازرگانی

مشاوره امور بازرگانی و گمرکی

در حال آماده سازی

حضور در کمیسیون

حضور در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر

در حال آماده سازی

اخذ گواهی بازرسی

اخذ گواهی نامه بازرسی و استاندارد

در حال آماده سازی

برخی ازمشتریان ما

کیفیت را از ما بخواهید!

ZARRIN BARGH
vista conex
فروشگاه کفش اسپرت فضلی
فروشگاه کیف و کفش رها